Д. Божинова: Хората трябва да участват в референдума, защото за първи път се задават съществени въпроси