"Софарма" купува компания за търговия с лекарства в Молдова