МВФ остава ангажиран със спасителната програма за Гърция, но все още не е взел решение за своето финансово участие