Перспективите пред енергетиката до 2060 г. ще обсъдят участниците в Световния енергиен конгрес в Истанбул