Прост, но брилянтен номер, който ни оставя безмълвни