Акция по кръводаряване в болницата във Велико Търново