Посланичката с костюмчето и шапката: Нефотогенична съм