Маргарита Иванова и Спас Киричев представят „Хроники“