Американски учени: Човек продължава да живее и след смъртта!