Мира Радева: Липсва дебатът в кампанията за президент