Нарушеният сън в менопаузата може да е рисков за сърцето