Пазарите очакват данните за продажбите на дребно в САЩ