Играй с НДК и Радио FM+, иди на концерта "Духът на Паганини"!