През пролетта на 2017 година ще се разработи пътната карта за изграждане на АЕЦ с реактор на бързи неутрони БН-1200