Президентът на КНСБ: Нелегалните икономически мигранти от Афганистан нямат място тук