Страните в МВФ се разбраха да увеличат разходите и да премахнат пречките пред бизнеса