Неуспехът на Бокова и Георгиева в битката за ООН през очите на Стажанта