Ирена Соколова: ГЕРБ е златна ябълка, защото намери златната среда