В над 20% от японските компании има сериозен риск от смърт от преработване