Инж. Емануил Манолов с презентация на Годишната среща на местните власти