УНИКАЛНО! Едва днес Китай отмени закон, който е в сила от 7 век пр. Хр.