Плащаме най-високата лихвата за забавени вноски от целия ЕС