И подменените телефони на Samsung започнаха да експлоадират