Световни критики за британските планове за ограничаване на чуждите работници