От ВМЗ обучават 64 свои служители в Техническия университет