"Безплатното" саниране ще се плаща частично от 2018 г.