Най-малкият наследник на Бойко Борисов го буди в 5 сутринта