Отхвърлиха жалбата за извозване на избиратели от член на СИК до секции във Владо Тричков