Облеклото на посланик Мая Добрева - елементарна имитация на монархическия стил