За грешките му държавата го наказва, а след това изоставя