Човешкото тяло има свой удивителен ритъм и възприятие