Тя е с трудно детство и дефект, но е сред най-добрите