Покушението на краля на Югославия, Александър I Караджорджевич