Липсата на кадри поставя в риск икономиките на Централна и Източна Европа