Студентка дари балната си рокля за благотворителния базар за Бехи