Пената: В Швеция може да стане по-лошо от мача в Париж