Денят е благоприятен за развитие на партньорските отношения