В Русия работят за създаване на технология по екологично безопасно преработване на ОЯГ