Германия компенсира 50 000 гейове, съдени заради ориентацията им