Independent: Британското правителство забранява на чуждестранни академици да го съветват относно Брекзит