The Daily Mail: Край джамия Лондон са били раздавани листовки, в които се е призовавало към убийство на тези, които отричат, че исляма е религия на мира