GenCloud създаде първото софтуерно решение, което обединява ERP и онлайн магазин