Древен "погребален саван" от коноп, открит в гроб в пустинен оазис