БНБ проверявала Дупнишката популярна каса, но не открила нарушения