Русия и Турция създават съвместен инвестиционен фонд