Бългaрин протестира на покрива на Миланската скала