Полицаите в Румъния няма да носят наказателна отговорност, ако стрелят