Българин протестира от покрива на Миланската скала