Д.Танева: Държавта ще подкрепи общините, за да могат да организират фермерски пазари