Учителка от 73 СОУ влезе в остра дискусия с журналистката Петя Стефанова